Hafan  '  Celfyddyd   '   Economeg   '   Bwyty a diod   '   Teithio
English  ' 
Italiano  '  Cymraeg  '  Français  '  Cesky  '  Deutsch
      
Gwe-lywiad   Larpnet > Cyfreithol a hawlfraint      Cofrestru     

 

 

Cyfreithol a hawlfraint
Nodyn hawlfraint a ymwrthodiad, telerau ac amodau safle Larp/Larpnet ar y we

© Copyright/Hawlfraint Larp 1999-2015.  All rights reserved.

© Copyright Larpnet 1999-2015.   Mae'r holl ddeunydd a gynhwysir ar safle Larp/Larpnet, a gan gynnwys eiddo deallusol mewn (ond nid yn gyfyngedig i) ein Larp, Larpnet, League of Shirts, Trikots Liga, Lega della Maglie, Larp Atelier, a Graffigwaith tudalen ymhlith eraill, gan gynnwys testun, delweddau, nodau masnach, logos, nodau gwasanaeth a tebygrwydd gweledol yn ddeunydd perchnogol neu hawlfraint ac oni nodir fel arall ni ellir ei gopio, ei atgynhyrchu, ei lwytho i lawr, ei gyfleu, ei drosglwyddo, ei ddosbarthu nac ymyrryd ag ef mewn unrhyw ffordd ac eithrio y gallwch fodd bynnag lwytho i lawr un copi o ddeunydd a ddangosir ar safle Larp/Larpnet ar eich cyfrifiadur cartref at ddefnydd anfasnachol personol ar yr amod eich bod yn cadw pob halfraint, cydnabyddiaeth a hysbysiad arall a gynhwysir ar y deunydd. Ni fyddwch yn addasu deunydd o'r fath nac yn ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.

Nodyn ymwrthodiad

Cytunwch i indemnio Larp a'i chadw wedi ei hindemnio rhag ac yn erbyn unrhyw a phob hawliad, iawndal, treuliau, costau ac atebolrwydd sy'n deillio mewn unrhyw ffordd o'ch mynediad i safle larp a Larpnet a'ch defnydd o'r safle hwnnw ac eithrio yn unol â'r telerau a'r amodau hyn.  Gall Larp o dro i dro ymweld a newid y telerau a'r amodau hyn a chytunwch i gael eich rhwymo gan newidiadau o'r fath a dylech felly ymweld â'r dudalen hon o dro i dro er mwyn ymgyfarwyddo â'r newidiadau hynny.  Nid yw Larp yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb i gynnal na diweddaru safle Larp/Larpnet.

    .


 

I hafan pob pwnc     Celfyddyd               Economeg a polisi     Bwyty a diod         Teithio   

English                    Italiano                    Cymraeg                    Česky                    Français               Deutsch

 

Ebostiwch ni: webperson [@] larpnet dot] com  /    Contact us by e-mail at    "webperson [at/a] larpnet [dot/punto] com"     -     without all those spaces   Cofrestru:   
© Hawlfraint Larp 1999-2015       Clicwyth yma telerau ac amodau cyfreitho        Click here for our conditions of use        Clicca qui per la pagina legale